PORSENNA
PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o.
Pasivní rodinné domy
Zajištění od studie a projektu po kolaudaci
Vzduchotechnika s rekuperací tepla
PORSENNA o.p.s.
Poradenství ve stavebnictví a energetice
Energetický management, ISO 50001, SW e-manažer
Dotační poradenství, Nová zelená úsporám